Trẻ học GrapeSEED-Little SEED Sẽ có cơ hội trải nghiệm môi trường học 100% bằng tiếng Anh, được tiếp xúc với nhiều dạng tài liệu khác nhau và hệ thống từ vựng được tính toán kỹ lưỡng. Nhờ đó, trẻ được phát triển khả năng nói lưu loát, thành thạo. Đồng thời, trẻ được cung cấp tất cả các kỹ năng cần thiết để xây dựng khả năng đọc và viết, cũng như khả năng giao tiếp tự nhiên như người bản xứ. https://grapeseed.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977.688.889