• Chương trình học với đầy đủ các giờ học giáo dục thể chất, tạo hình, âm nhạc, phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, tình cảm xã hội, khám phá khoa học, môi trường xung quanh.
  • Giúp các bé phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho bé vào lớp Một.
  • Hình thành và phát triển những chức năng tâm sinh lí, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kĩ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc học ở các cấp học tiếp theo và cho việc học tập suốt đời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977.688.889